Afname koperdiefstal aan het spoor

In 2012 zijn er minder koperdiefstallen geregistreerd aan het spoor dan in 2011. In 2012 daalde het aantal diefstallen met 29 procent ten opzichte van 2011. In 2011 waren er nog 515 geregistreerde koperdiefstallen en in 2012 nog ‘’maar’’ 366. Koperdieven zorgen voor veel overlast op het spoor. Als er koperen onderdelen van het spoor gestolen worden, duurt het soms uren voordat het koper weer vervangen is. Al die tijd is er geen of zeer beperkt treinverkeer mogelijk. ProRail laat daarom geen middel onbenut om koperdiefstal tegen te gaan.

Andere maatregelen

Naast de inzet van interventieteams ( speciale opsporingsambtenaren) watermerkt ProRail zijn koper met een DNA-spray. Het koper krijgt dan een unieke code waaruit kan worden vastgesteld dat het koper van ProRail is en van welk traject en specifieke locatie het afkomstig is. Ook wordt koper vervangen door aluminium. Dit gebeurt al op grote schaal. Op plekken waar koper moet worden vervangen kijkt ProRail altijd of dit technisch mogelijk is. Ook worden hekken langs het spoor uitgebreid.

Legitimatieplicht

1 januari jongstleden is ook de legitimatieplicht in werking getreden, de legitimatieplicht is van toepassing op producten en materialen welke worden ingeleverd en contant worden uitbetaald, die bestaan uit koper (inclusief koperkabels) of een koperlegering. Opvallend is wel dat ondanks de afname van het koperdiefstal, de vertragingen niet minder worden aan het spoor. Wat hiervan de reden is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Terug