INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

IMVO

Ons IMVO beleid

Krommenhoek Metals b.v. werkt aan verantwoorde metaalketens

Krommenhoek Metals informeert trots al haar klanten, leveranciers en zakenpartners dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Bekijk hier ons IMVO beleid – KH – IMVO RBC policy

CO2 beleid
Al sinds 1925 is Krommenhoek gespecialiseerd in metaalrecycling. Het is onze missie om de ’’Service in Schroot’’ slogan te waarborgen in alles wat wij doen. Zo optimaliseren wij de metaalrecycling stromen van industrie en productie bedrijven tot een hoogwaardige secundaire grondstof voor gieterijen door heel Europa en ver daarbuiten. Door onze inspanningen hoeven er minder primaire grondstoffen uit de aarde gewonnen te worden door mijnen. Daarnaast draagt de recycling van oude metalen bij aan de wereldwijde reductie van maar liefst 500 miljoen ton CO² uitstoot.

Lees hier meer over CO2 beleid.

Convenant
Niet alle ingezamelde metaalrestanten kunnen rechtstreeks afgezet worden naar smelterijen. Soms vinden er nog bewerkingen plaats aan de metalen alvorens het optimaal gerecycled kan worden. Deze activiteiten gebeuren machinaal of handmatig in lage lonen landen buiten Europa.

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het convenant zal worden toegewijd aan:

  • bedrijven door deze te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken.
  • het identificeren en aanpakken van potentiële risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen. (schroot)
  • relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

Impact Report
Krommenhoek Metals deelt jaarlijks haar stappen op het gebied van duurzaamheid in een impact report. In 2022 heeft Krommenhoek Metals het eerste Impact Report gepubliceerd over het voorgaande jaar. De meest recente versie bevat een uitgebreide omschrijving van hoe onze circulaire visie verankerd is in een hernieuwde strategie.

Klik op een van de onderstaande plaatjes om de Nederlandstalige of Engelstalige versie van het eerste Impact Report te downloaden:

Nederlands
English
Nederlands
English

 

Duurzaamheidstool
Krommenhoek Metals doet een beroep op al onze klanten, leveranciers en zakenpartners om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken. Zo hebben wij recentelijk een duurzaamheidstool ontwikkeld voor al onze klanten. Wij gaan je hier binnenkort nader over informeren.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant@ser.nl of bezoek de website.