Aluminium blikjes recycling

Oude, afgedankte aluminium blikjes horen tot de meest ingezamelde producten bij Krommenhoek Metals. Wij kopen ze wereldwijd in, geperst in pakketten. Daarna gaan ze door naar de smelterijen waar we langlopende en duurzame relaties mee onderhouden. Wij weten tenslotte welke kwaliteit de fabrieken nodig hebben voor hun smelt- en productieproces.

Waarom zijn er zoveel oude aluminium blikjes?

Frisdrank- en biermerken bieden hun product graag aan in blikjes. Een verpakking die duurzaam is én er goed uitziet. Ze worden niet alleen verspreid over de hele wereld geproduceerd, maar ook verkocht en gebruikt. Er komt dus veel lucht-, weg- en watertransport bij kijken om te zorgen dat een blikje de consument bereikt. Een belangrijke reden om voor aluminium te kiezen is dan ook verlaging van het transportgewicht. Het is immers een zeer licht materiaal, zeker vergeleken met ijzer. Dus het is mogelijk om veel meer stuks in een container te vervoeren, binnen het maximale laadgewicht.

Aluminium heeft nóg een voordeel als verpakkingsmateriaal: het is goed bestand tegen koolzuurhoudende dranken zoals frisdranken en bieren.

Aluminium blikjes en duurzaamheid

De basisgrondstof bauxiet wordt gewonnen uit de aardkorst en dan opgewerkt tot het eindproduct aluminium. Daarna is het oneindig te recyclen. Je kunt een aluminium blikje dus keer op keer leegdrinken, inleveren, opwerken en weer smelten tot een nieuwe. Oftewel: aluminium is een ontzettend duurzaam product. In Nederland is het niet mogelijk om aluminium blikjes te recyclen, maar binnen de Europese Unie wel. Daarvoor heeft Krommenhoek Metals langdurige contracten met smelterijen.

Recyclingpercentage

De recycling van aluminium blikjes in de Europese Unie neemt toe. Dit levert een totale besparing op van vier miljoen ton CO₂-uitstoot. Groeiend blikverbruik wordt als een belangrijke oorzaak gezien. Metal Packaging Europe en European Aluminium hebben een gezamenlijke routekaart gelanceerd voor 2030. Daarin wordt gestreefd naar een recyclingpercentage van 100% voor blikken in het volgende decennium.

Statiegeldsystemen

‘We zouden graag zien dat meer landen overstappen naar moderne en goed ontworpen statiegeldsystemen, die een optimaal gebruik van de hoge schrootwaarde en kwaliteit van de ingezamelde aluminium blikken mogelijk maken’, zegt Maarten Labberton. Hij is directeur Packaging Group bij European Aluminium. ‘De meest efficiënte oplossing voor recycling van blikken zou zijn om ze opnieuw te gebruiken bij de productie van nieuwe blikken’, voegt hij eraan toe. ‘Geen ander type drankverpakking kan zulke hoge recyclingpercentages bereiken met zo weinig primair materiaal, wat resulteert in product circulariteit en vermindering van de CO2-uitstoot.’

Bron: https://www.recyclingmagazine.nl/algemeen/wens-voor-100-recycling-van-aluminium-blikjes-in-europa/46975/  

Terug