Aluminium in een spectaculaire cocktail van vraag en aanbod

Wereldwijd is er bij aluminium sprake van een spectaculaire cocktail van vraag en aanbod. Dit is vooral het gevolg van een enorme globale behoefte aan energie en elektriciteit.

Met name het ‘lichte’ aluminium is momenteel zeer gewild. Denk bijvoorbeeld aan toepassing in de automobielindustrie, waar ijzer en staal steeds meer worden vervangen door aluminium. Dit zien we momenteel met name bij elektrische auto’s, omdat het lagere gewicht daar nog voor enige compensatie kan zorgen van de veel zwaardere accupakketten.

Het aanbod van aluminium staat flink onder druk. De productie ervan – eigenlijk het omzetten van bauxiet naar aluminium – gaat gepaard met een gigantisch elektriciteitsverbruik. Niet geheel onverwacht is China de grootste producent van dit metaal. Maar daar kunnen ze soms niet aan de energievraag voldoen. Dat heeft af en toe zelfs black-outs tot gevolg.

Om die reden zijn er maatregelen genomen om het gebruik van energie te beperken. Net als andere sectoren moet de aluminium-industrie haar productie verlagen. Hierdoor is China massaal half-fabrikaten gaan importeren.

Ook in de EU zijn de elektriciteitsprijzen door het dak gegaan. Veel smelterijen kiezen ervoor de productie te reduceren, om kosten te besparen. Gevolg is dat de prijs van aluminium hier eveneens naar recordhoogte is gestegen.

Al met al is er sprake van een zeer gespannen markt. Wie grote voorraden heeft, is momenteel koning in aluminiumland.

Terug