Automatische Externe Defibrillator voor Krommenhoek Metals b.v.

Krommenhoek Metals heeft afgelopen week geïnvesteerd in een automatische externe defibrillator, ofwel een AED. De AED stelt onze, bij voorkeur getrainde medewerkers in staat zo goed en snel mogelijk hulp te verlenen aan personen waarbij een storing in het hartritme plaatsvind. Het apparaat geeft hierbij een schok aan het slachtoffer in een poging het hartritme weer in zijn normale toestand te krijgen. Wij hopen natuurlijk dat deze situatie zich nooit voor doet op onze locatie maar willen ook niet machteloos staan mocht het zich een keer voor doen. Hiervoor zijn er pas ook 2 medewerkers op BHV + AED cursus geweest alwaar zij het BHV certificaat hebben behaald.

11 Oktober 2011

Terug