COLUMN: Waarom dalen de schrootprijzen zo hard?

Wanneer u met metalen te maken heeft, is het wellicht u al opgevallen. De metalen zitten al maanden in een gestage daling. Dit zou u kunnen merken als u nieuwe producten inkoopt, of oude metalen verkoopt.

Daling van de schrootprijzen door BRIC landen

De daling van de prijzen voor oude metalen heeft verschillende redenen. Zoals met alle grondstoffen zijn metalen erg onderhevig aan het eeuwenoude principe van vraag en aanbod. Waar verwacht werd dat de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) zouden blijven groeien in zowel productie, als consumentenbestedingen, blijft deze groei achter. Vooral de crisis in de Chinese economie is daarin een belangrijke factor. We hebben met onze Westerse visie de groei en de potentie van de BRIC-landen wellicht te hoog ingeschat. Ook de vrijheid van de individuele burger om de consumeren wat hij wil is in landen met een bepaalde overheidsstructuur anders dan in het vrije Westen. De kans is dan ook groot dat het probleem van teruglopende vraag niet tijdelijk is, maar structureel.

Griekse tragedie voer voor speculanten

Doordat de verkopen van oude metalen aan China achterblijven, gaan de prijzen dus naar beneden. De vraag loopt terug, terwijl het aanbod blijft.
Ook is de Griekse crisis een probleem. Zoals bij andere crisissen groeit het wantrouwen van de consumenten, en blijven investeringen achter. Dit is een logische ontwikkeling. Het heeft zijn weerslag op de economische wind die waait. Als er honderd mensen gevraagd wordt naar hun gevoel bij de huidige economische situatie, dan zal een groot gedeelte de Griekse tragedie erbij halen, en dit negatief beoordelen. Terwijl men op individueel niveau er (nog) geen directe gevolgen van heeft ondervonden.

Korte opleving schrootprijzen door sterkere dollar

De prijzen hebben een maand geleden een opleving gehad, zoals u kunt zien in onderstaande afbeelding. Dit heeft het algemene gevoel wat beïnvloed. Het is daarom belangrijk dat we de ontwikkeling bekijken vanaf 1 januari 2015. Over een langere periode ziet u de forse dalingen (rode percentages).
Nog een belangrijke factor in dit verhaal is de sterke dollar. De dollar is momenteel sterk, mede door een zwakkere euro, en een zwakkere Yuan (Chinese munt). Dat lijkt een contradictie, maar landen met opkomende markten, met name de BRIC-landen, hebben een schuldenlast in Dollars. Als deze Dollar sterker word, ten opzichte van de Euro en de Yuan, dan stijgt hun schuldenlast substantieel.

*Oud ijzer staat niet in dit overzicht. De oud ijzer prijs is sinds 1 januari 2015 met 22% (!) gedaald.
**Afbeelding via Casper Burgering, Economist bij ABN AMRO Group.

U ziet dat eigenlijk alles met elkaar in verbinding staat. Door een Griekse crisis, verzwakt de Euro ten opzichte van de Dollar, en neemt het vertrouwen in opkomende economieën af. Dit is kort door de bocht, maar geeft u een inzichtje hoe lokale issues de wereldprijzen kunnen beïnvloeden. Net als wij, koopt of verkoopt u ook metalen. Dan heeft u hier tegen wil en dank mee te maken.

Door: Jan-Willem Dekker, metal trader Krommenhoek Metals

Terug