Continuering ISO 9001 en 14001 voor Krommenhoek Metals

Al vele jaren is Krommenhoek Metals ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Deze normeringen zijn binnen ons bedrijf geïmplementeerd in het managementsysteem. Wij streven continu naar verbeteringen. De certificeringen helpen dat om te zetten in concrete doelen. Veiligheid speelt een hele belangrijke rol in deze normeringen, evenals het milieu.

Op onze website staat het als volgt beschreven (zie onze pagina over certificeringen):

Omdat het werken met metalen en recycling op tal van terreinen risico’s met zich meebrengt, hechten wij veel waarde aan het werken volgens procedures en het voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. Voorop staat de veiligheid van onze medewerkers, klanten en de omgeving die Krommenhoek Metals wil waarborgen. Op de voet gevolgd door het handhaven van een constante kwaliteit in onze dienstverlening. Daarop hebben wij onze bedrijfsvoering ingericht en het is goed dat er een onafhankelijke partij bestaat die regelmatig toetst of onze mensen, procedures, systemen en diensten die veiligheid en kwaliteit waar kunnen blijven maken. Het houdt ons scherp en tegelijkertijd zijn we hierdoor in staat om onze klanten steeds opnieuw te verzekeren van de meest professionele dienstverlening.

Onlangs hebben wij een meerdaagse audit van KIWA gehad. Het doel daarvan was om te controleren of Krommenhoek Metals nog altijd voldoet aan de gestelde normcriteria. Dat is de voorwaarde om de certificaten te behouden. We zijn er trots op dat het oordeel ook deze keer weer positief is uitgevallen. Dit is een bevestiging dat ons beleid op het gebied van veiligheid, mens en milieu blijvend zijn vruchten afwerpt.

Terug