Duurzame recycling voor Boskalis

Een tijdje geleden heeft Krommenhoek Metals een mooi project uitgevoerd voor Baggermaatschappij Boskalis waar duurzame recycling centraal stond. Dat ging om een zogenaamde side dump installatie met een totaalgewicht van ca. 1.500 ton. Deze moest worden afgevoerd, met het oog op de latere duurzame recycling.

Voor de start van de werkzaamheden zijn het veiligheidsplan en het hijsplan uitvoerig besproken met alle betrokkenen.

De installatie bestond uit acht aparte stenen bunkers, die per stuk tussen de 180 en 200 ton wogen. Deze zijn op de locatie van de klant geladen, direct van de kade. Het hijsen van de objecten op meerdere pontons, ging met behulp van de Cormorant. Dat is een drijvende bok die via HEBO Maritiemservice was ingehuurd.

Daarna hebben we de bunkers afgevoerd naar de haven van Rotterdam, waar ze werden gelost met behulp van de HEBO lift 7.

De keuze voor vervoer over water heeft bijgedragen aan de duurzaamheid van het project. Anders waren hier 120 vrachtwagenritten van 125 kilometer voor nodig geweest. Zo is het Nederlandse wegennet dus een extra belasting van zo’n vijftienduizend kilometer bespaard gebleven.

Na aankomst in Rotterdam zijn de bunkers klaargemaakt voor recycling. Het hele project is veilig en zonder incidenten verlopen.

Terug