Printplaat - Klasse C | Zeer laagwaardige printplaten

Printplaten uit klasse C zijn de meest laagwaardige printplaten die wij inkopen. Hoewel deze printplaten misschien laagwaardiger zijn dan andere komen ze wel in grote hoeveelheden voor en zijn ze vaak een stuk zwaarder dan hoogwaardige printplaten. Al met al kan het inleveren van deze klasse printplaten dus erg lucratief zijn.

Klasse C printplaten zijn herkenbaar aan grote condensatoren, transformatoren, spoeltjes en aluminium koelvinnen. Deze categorie printplaat heeft zelden aanhechting. De aluminium koelribben kunnen in de meeste gevallen blijven zitten, deze zitten dan ook gesoldeerd. Op zeer laagwaardige printplaten vind je geen of in zeer beperkte mate IC’s of andere hoogwaardige componenten. De printplaat zelf is vaak groen of bruin van kleur. Als een printplaat een andere kleur heeft aan iedere zijde (groen/bruin) dan hoort deze vrijwel zeker thuis in klasse C.

Oude printplaten uit klasse C hebben meestal gediend om elektrische processen te regelen in een apparaat, ze komen meestal voor in de voeding of power supply van een apparaat. Ook hele simpele apparaten met weinig processen, waarbij bepaalde componenten alleen in of uit hoeven te schakelen, kunnen een printplaat uit deze klasse hebben.

Laagwaardige printplaat voor recycling

Actuele inkoopprijzen | Laagwaardige printplaten

Printplaat – Klasse C

€ 0,95/kg

Printplaat – Klasse B

€ 2,40/kg

Printplaat – Klasse B (met aanhechting)

€ 1,68/kg