Flinke uitbreiding voor Krommenhoek Metals

De groei van Krommenhoek Metals zet ook in 2019 door met de opening van een 2e vestiging in de Rotterdamse thuishaven. In het afgelopen jaar werden de nieuwe ISO 9001 en 14001 normen behaald, net als het MRF-keurmerk (het keurmerk van de landelijke Metaal Recycling Federatie). Daarnaast werd er geïnvesteerd in diverse kranen, heftrucks en vrachtwagens, en is er een uiterst professionele en transparante katalysator-recyclingfaciliteit opgezet. Het is de bedoeling hiermee de edelmetalen uit katalysatoren op een verantwoorde manier terug te winnen en te recyclen.

Hoog tijd voor wat extra vierkante meters, want de huidige locatie aan de Linschotenstraat barst inmiddels uit zijn voegen. Hoewel in recente jaren de terreinen van de beide buren zijn aangekocht, was er bij de Rotterdamse firma toch alweer grote behoefte aan extra vierkante meters.

Een andere firma die flink aan de weg timmert, bood een oplossing: RENEWI. Renewi is het resultaat van een fusie tussen Shanks en van Gansewinkel, en wil een aantal locaties centraliseren, om zo de landelijke dekking en snelle service te kunnen blijven garanderen aan klanten, en daarnaast kostenefficiënter te kunnen werken. Ook de locatie Keenstraat moest om deze reden van de hand worden gedaan.

De Keenstraat-locatie sluit perfect aan op de wens van Krommenhoek Metals om het bedrijf verder uit te bouwen tot een professioneel en dienstverlenend bedrijf in de metaalrecycling. De locatie beschikt over een open terrein van 10.000 m2, compleet met vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren. Daarnaast beschikt de locatie over 5.000 m2 bebouwde hallen, die zich uitstekend lenen voor demontage-activiteiten. In een aparte ruimte is een kabelshredder geïnstalleerd voor de verwerking van oude kabels. Met deze gerealiseerde uitbreiding verwacht Krommenhoek Metals klaar te zijn voor de toekomst.

Over Krommenhoek Metals
Krommenhoek Metals zamelt sinds 1925 oude metalen in en maakt deze klaar voor recycling. Het succes van het bedrijft kenmerkt zich door de ‘’Service in Schroot’’-formule. Het gaat hierbij om het inzamelen en verwerken van oud ijzer en oude metalen als een volwaardige, professionele dienstverlening, waarbij de relatie met de klant altijd centraal staat. De containerservice voor oud metaal is beschikbaar door heel Nederland.

Naast de containerservice is Krommenhoek Metals actief in milieuverantwoorde recycling van elektronische apparatuur en printplaten. Er is een katalysator-recyclingafdeling waarin afgedankte katalysatoren worden verwerkt tot een secundaire grondstof. Tevens heeft men een aparte metaltrading-afdeling waar complete ladingen oud metaal worden ingekocht en verkocht over de gehele wereld. Tot slot is het bedrijf als Ballastproducten.nl actief in de verkoop van ballastmaterialen voor o.a. de scheepvaartindustrie.

Terug