Interview met onze KAM coördinator Vincent

Krommenhoek Metals heeft enige tijd geleden de WEEELABEX audit met succes doorstaan. Sinds 7 december 2021 zijn wij dan ook in het bezit van het bijbehorende certificaat conform CENELEC.

We vonden hierin een mooie aanleiding voor een vraaggesprek met Vincent, de KAM coördinator bij Krommenhoek Metals.

 • Vincent, de eerste vraag die bij ons opkomt ligt voor de hand. Wat is WEEELABEX nou eigenlijk?

  Dat staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het zijn normen voor de verwerking van elektronica afval. Als een van de eerste landen heeft Nederland enkele jaren geleden verwerking volgens die normen verplicht gesteld. Dat is vastgelegd in de regeling AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten).

  Het inzamelen, vervoeren en sorteren wordt daarbij verdeeld in drie stromen:
  Stroom 1 – apparaten kleiner dan 50 cm.
  Stroom 2 – apparaten groter dan 50 cm.
  Stroom 3 – platte beeldschermen

 •  

 • Hoe lang ben jij al werkzaam bij Krommenhoek Metals?

  Sinds 1 september 2021. Nog niet zo heel lang dus. Maar als ik terugkijk, heb ik in die periode al best veel gedaan.
 •  

 • Waar houd jij je dagelijks mee bezig, als KAM coördinator?

  Kwaliteit! Samen met de directie werken we hard om deze te verbeteren. Maar ook de veiligheid, die brengen we naar een hoger niveau.Eigenlijk lever ik een bijdrage aan het continu verbeteren van bedrijfsprocessen in het algemeen. Vaak kun je dat bereiken door zaken eenvoudigweg te versimpelen.
 •  

 • Dat is interessant! Kun je daar een voorbeeld van geven?

  Jazeker. Klanten stellen het op prijs als de palletboxen schoon zijn. Maar vaak worden ze juist vies en modderig, door intern transport. We hebben nu een centrale opslag- en wasplaats voor de boxen. Daardoor zijn er geen interne transportbewegingen meer. Dit is een voorbeeld van een verbetering die niets met veiligheid te maken heeft, maar wel met service-gerichtheid naar onze klanten.
 •  

 • Duidelijk. En wat hoort er nog meer tot je takenpakket?

  Implementatie van onder meer het Energiebesparingsplan, de CO2 prestatieladder en het Brandveiligheidsplan. Daarnaast het up to date houden van de milieuvergunningen. Maar ik doe ook operationele projecten. Laatst moest ik toezien op de implementatie van onze nieuwe plant voor katalysator-recycling.
 •  

 • Terug naar WEEELABEX. Kun je daar nog iets meer over vertellen?

  Natuurlijk. De duur van het traject was ongeveer drie maanden. Dat is best snel voor zo’n certificering, maar het fundament lag er natuurlijk al wel. Zo helpt het enorm dat de bedrijfs- en verwerkingsprocessen al goed zijn vastgelegd in onze ISO normeringen.
 •  

 • Wat is nou het belang van dat certificaat voor Krommenhoek Metals?

  Het laat zien dat we bijdragen aan verantwoorde recycling van AEEA-stromen. Bij Krommenhoek sorteren we alles zo goed mogelijk en maken het helemaal klaar voor recycling. En veel hergebruik van AEEA heeft natuurlijk weer een gunstig effect op het milieu.
Terug