Invloed van goedkoop Russisch staal op de markt

Momenteel gaat het verhaal rond dat de recente prijsdaling van oud ijzer schroot wordt veroorzaakt door het dumpen van Russisch ijzer. Dit zou tegen zeer lage prijzen worden verkocht aan Turkse staalfabrieken.

Maar cijfers over het Russische export-gebonden staal dat per spoor is overgebracht naar het buitenland, vertellen iets anders. Dit is in mei slechts marginaal gestegen, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Daaruit kunnen we afleiden dat een eventuele toestroom van goedkoop Russisch staal op de Turkse staalmarkt van beperkte invloed is geweest. Ondanks dat het de ’talk of town’ was. 

Nu zijn de exportgegevens over Russisch staal dat per treinrails is overgebracht, niet 100% representatief voor de totale export van staal. Maar het is wel degelijk een goede indicator.

De verscheping van staal vanuit Rusland naar Turkije is wel toegenomen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zien we daar een groei van 16%, tot een totaal van 50.386 ton. Toch is dat absolute aantal heel laag, afgezet tegen de hoeveelheden ijzerinput die Turkse staalfabrieken normaal nodig hebben. 

Prijsgrafiek: schrootopbrengsten in bulklevering bij fabrieken (bron: Argus Media Group)

Dit alles bevestigt dus eigenlijk dat er niet significant meer Russisch staal wordt gedumpt op de Turkse markt. Het lijkt er vooral op dat Turkije gewoon minder behoefte heeft aan schroot om hun fabrieken draaiende te houden. Dat is de belangrijkste reden voor de dalende schrootprijzen.

Een hele recente ontwikkeling in de markt is dat schroot-exporteurs uit de hele wereld over elkaar heen buitelen om grote bulkvrachten ijzerschroot aan te bieden in Azië. In de rest van Azië zijn de prijzen gedaald. Bij zeevracht zijn de tarieven al 40% lager geworden: van ca. 100 USD per mt naar 60 USD per mt. 

De prijzen zijn in Azië ook wel gezakt, maar veel minder hard dan in Turkije. In de periode van 1 mei tot 10 juni is in het laatste land de ijzerprijs met 156,50 USD per ton gedaald. En vanaf 10 juni tot het moment van schrijven nog eens 21,50 USD. Pakistan laat over die totale periode een daling zien van 80 USD. 

Bulkvrachten verkopen vanuit Europa/UK naar landen als Pakistan was tot voor kort ondenkbaar. Maar de daling in transportkosten hebben gezorgd voor een flinke groei van de levering naar Azië. Ook aan Bangladesh en Vietnam zijn bulk-vrachten verkocht.

De afstand naar Azie is natuurlijk nog steeds enorm. Daarom is het onzeker of dit continent ook op lange termijn een afnemer kan blijven voor Europees materiaal. Een nieuwe verhoging van de bulkvracht-tarieven zou al snel weer roet in het eten kunnen gooien. Maar al het materiaal dat nu richting Azië gaat, is in ieder geval wel van de markt af. De dure voorraden die flink zijn opgelopen, worden op die manier stapsgewijs weer afgebouwd. Dat zou op de wat langere termijn schaarste in de hand kunnen werken.

Terug