Kiwa verleent CO2-Bewust certificaat niveau 3 aan Krommenhoek Metals

Een uitgebreid traject op het gebied van CO2 beleid kreeg voor ons op 16 februari 2022 de bekroning. Op die dag verleende het alom bekende instituut Kiwa aan Krommenhoek Metals voor de komende vijf jaar het CO2-Bewust certificaat niveau 3.

Daarmee geeft Kiwa het volgende aan:
Er is vastgesteld dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van Krommenhoek Metals voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder. Dit geldt voor het toepassingsgebied Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen.

Hiermee zijn we ook meteen partner geworden van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op hun website is meer te vinden over de CO2-Prestatieladder en het gebruik ervan.

In de recyclingsector heeft Krommenhoek Metals een belangrijke positie. Daarom zagen we kansen om de relatieve besparing van keten-emissies in kaart te brengen. Bijvoorbeeld de verwerking van secundaire metalen ten opzichte van de productie van primaire metalen.

Aanpak

We zijn begonnen met onze meest directe impact: de CO2-emissie (equivalenten) scope 1 en 2. Startpunt hiervoor was het in kaart brengen en analyseren van ons verbruik en bijhorende emissies. Op basis daarvan hebben we (reductie)doelstellingen geformuleerd, in lijn met het klimaatakkoord:

  • 49% CO2-reductie, tot 2030
  • 75% (relatieve) besparing op brandstof, binnen twee jaar

Conform CO2-Prestatieladder niveau 3 is een energie-management programma opgesteld, om deze doelstellingen te behalen. Meer hierover is te lezen in het CO2-reductie communicatieplan

Meer weten over het IMVO beleid bij Krommenhoek Metals? Kijk dan hier.

Terug