Krommenhoek Metals prolongeert opnieuw het Metaal Recycling Federatie keurmerk

Deze week was het weer tijd voor de jaarlijkse audit van het MRF-Keurmerk. Na een intensieve sessie waarbij alle onderdelen van het keurmerk onder de loep genomen worden, bleek Krommenhoek Metals (wederom) aan al deze eisen te voldoen. Zodoende is prolongatie van dit belangrijke keurmerk een feit. Hierdoor ontvingen wij vorige week het volgende bericht:

”De certificerende instelling heeft mij in kennis gesteld van het feit dat uw onderneming c.q. vestiging de certificeringsaudit in het kader van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk 2011 met goed gevolg heeft doorstaan. Mede namens het MRF-bestuur feliciteer ik u hartelijk met het behalen van dit goede resultaat. Bijgaand ontvangt u het certificaat dat behoord bij de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk 2011 en dat geldig is tot en met mei 2013 alsmede 1 MRF-Keurmerk label 2013 om te bevestigen op uw MRF-muurschild/-etiket. In de maand tot wanneer het MRF-Keurmerk geldig is, is een gaatje aangebracht. Op deze manier is het voor derden duidelijk wat de geldigheidsduur van het Certificaat is. Zolang uw onderneming, na de jaarlijkse audit, aan de voorwaarden van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk voldoet, bent u gerechtigd om het bij de Erkenningsregeling behorende collectieve beeldmerk te gebruiken op uw briefpapier, alsook in andere uitingen van uw ondernemingen. Het beeldmerk is bij het secretariaat opvraagbaar.”

Wij als Krommenhoek Metals zijn erg verheugt met dit nieuws. Het is voor ons een waardering voor de goede weg die we bewandelen op het gebied van regelgeving in de metaalrecycling. En een beloning voor de energie die wij steken in het verantwoord ondernemen binnen deze branche. Krommenhoek Metals prolongeert Metaal Recycling Federatie MRF keurmerk

Terug