Oud ijzer prijs in vrije val – Staalprijzen iets lager

De oud ijzer prijs is voor zowel binnenlandse als buitenlandse schroot kwaliteiten al het hele jaar redelijk stabiel geweest, maar sinds eind april is er een flinke prijsdaling te zien van het ijzer schroot.

De wereldwijde economische malaise heeft hier een behoorlijke invloed op, maar ook de kwaliteit van het Nederlandse schroot heeft zijn effect op de prijsdaling. Eerder al vertelden wij dat de Nederlandse schrootkwaliteit onder buitenlandse kritiek stonden. Grote buitenlandse staalfabrieken in het buitenland laten Nederlands schroot steeds vaker links liggen. Waar grote zeevrachten ijzer schroot voorheen de vraag naar schroot net bij konden benen, hebben de staalfabrieken het nu voor het kiezen door de lagere vraag. Zij kiezen er dan ook voor om het schroot regelmatig ergens anders te kopen dan vanuit Nederland.

Dit heeft duidelijk zijn invloed op de daling van de schrootprijzen, die uiteenlopen van €40,- per ton tot €60,- per ton oud ijzer.

In deze economisch zwakkere tijd wellicht verstandig te investeren in de kwaliteit van het Nederlandse schroot zodat een goede afzet het hele jaar door gewaarborgd is. Het onmiddellijke gevolg hiervan is een hogere oud ijzer prijs welke voor de meeste Nederlandse bedrijven positieve gevolgen heeft.

Wanneer de wereldwijde staalproductie weer zal aantrekken, is de vraag. De wereldwijde staalproductie zal waarschijnlijk niet op korte termijn snel aantrekken. De staalfabrieken hebben de laatste jaren steeds meer fabrieken en/of onderdelen gesloten en de verhouding vraag aanbod is nog steeds niet geheel in balans.

De staalprijzen voor nieuw staal zijn de laatste maanden niet schokkend gewijzigd. De staalprijzen zijn over het algemeen een klein beetje gezakt met ca. €5-15 / ton voor diverse producten. Een grote prijsverandering verwachten wij ook niet de komende tijd. Gezien de naderende zomervakantie, zou een prijsverhoging opmerkelijk zijn. Traditioneel zien we voor de zomervakantie een lagere vraag naar staal, wat een prijsverlagend effect heeft op de staalprijzen.
Wij houden u op de hoogte!

(c) Krommenhoek Metals / Staalnieuws.nl

Terug