Recycling van oude assimilatieverlichting door Krommenhoek Metals

Aangejaagd door de oorlog in Oekraïne zijn de gas- en elektraprijzen in de afgelopen tijd flink gestegen. Dit heeft gezorgd voor een ware investeringsgolf in assimilatieverlichting, bij tuinders in het Westland. Dat kunstlicht wordt ingezet als aanvulling op het daglicht, om plantengroei in kassen te bevorderen. Zeker met de winter in aantocht, kiezen veel tuinders momenteel voor nieuwe lampen. Zo profiteren ze van hogere lichtopbrengst en lagere verbruikskosten.

Waar nieuwe lampen komen, worden er oude afgedankt. De tuinbouwsector onderscheidt zich door haar innoverende en duurzame karakter. Daarom is voor dit afvalproduct een erkend recyclingbedrijf gezocht én gevonden: Krommenhoek Metals in Rotterdam. Zij dragen zorg voor een optimale recycling van de oude assimilatieverlichting. Deze wordt handmatig gedemonteerd bij een vaste, WEEELABEX gecertificeerde partner. Assimilatielampen vallen onder e-waste. Daarvoor zijn kwaliteitsnormen vastgesteld waaraan minimaal moet worden voldaan bij inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik.

Na de demontage komt elk apart onderdeel weer terug bij Krommenhoek Metals. Daarvandaan worden ze gedistribueerd naar smelterijen en opwerkers in binnen- en buitenland. Op die manier wordt afval omgezet in waardevolle grondstoffen. Neem bijvoorbeeld het teruggewonnen koper. Dat kan weer worden ingezet voor leidingen in Nederlandse nieuwbouwwoningen. In de afgelopen periode zijn er al containers op locatie geplaatst voor verschillende tuinderijen. Dankzij onze snelle containerservice konden de oude lampen snel en efficiënt worden afgevoerd voor de klant. Zo kan de tuinder zich concentreren op de eigen business. Behalve het afvoeren nemen wij natuurlijk ook de bijbehorende milieu-administratie voor onze rekening.

Kijk hier voor meer informatie over onze containerservice. Of stuur direct een appje om een container te bestellen.

Over Krommenhoek Metals
Al sinds jaar en dag is Krommenhoek Metals in Rotterdam een begrip op het gebied van inzamelen en verwerken van oud ijzer en oude metalen. Het inmiddels ruim tachtig jaar oude bedrijf heeft zich op natuurlijke wijze aan alle ontwikkelingen van de tijd aangepast. Met een uitgebreide, professionele en moderne dienstverlening, kan Krommenhoek Metals zich totaalaanbieder noemen op het gebied van metaalrecycling in de regio Zuidwest Nederland door heel Nederland.

assimilatie lampen Deze oude assimilatielampen zijn inmiddels gereycled door Krommenhoek Metals

Terug