Rhodium het beste paard van stal?

In maart 2020 schreven wij een artikel over edelmetalen en dat het niet al goud is wat er blinkt. De Coronapandemie was op het moment van schrijven net gaande en de beurzen kelderden wereldwijd. Dit is traditioneel het moment van goud om letterlijk te ‘’shinen’’, omdat men dit als een veilige haven ziet.

Hoe anders ziet de wereld er nu, bijna een jaar later, uit? De Coronapandemie is wereldwijd nog volop gaande. Halverwege vorig jaar werd er een serieus uitzicht op een ontwikkeld vaccin wereldkundig gemaakt, welke nu ook echt toegediend wordt bij grote delen van de bevolking. Hiermee is ook het grote herstel op de beursvloer begonnen en daarmee ook het verval van goud. Immers, men verkoopt hun geliefde goudklompjes en stapt weer in de aandelen, in de hoop wat mee te kunnen profiteren van het uitzicht op economisch herstel. Niet voor niets noteerde de Volkskrant in een artikel met Simone Huis in ’t Veld van Euronext Amsterdam dat veel particulieren zijn toegetreden in de aandelenmarkt. Namen zij eerst nog 5% van de beurshandel voor hun kiezen, afgelopen jaar was dit 8%.

In onze grafiek van vorig jaar noteerde goud meer dan € 50,- per gram. Op het moment van schrijven is de prijs € 46,50 per gram. Deze is dus ruim 7% gedaald. Hoe anders ziet het eruit voor het pareltje van de dansvloer, Rhodium. In maart 2020 schreven wij u € 162,77 per gram. Rhodium was toen al ruim 3 keer zoveel waard als goud. Op het moment van schrijven nu is de prijs € 693,- per gram, een stijging van een ongekende 676%. Ook platina heeft een flinke stijging doorgemaakt. In maart 2020 was de koers € 21,92 per gram en momenteel noteren we hier € 32,40 per gram voor, een stijging van ruim 30%. Alleen Palladium is blijven hangen rond de € 64,- per gram, wat historisch gezien nog steeds ongekend hoog is.

Is de prijsstijging, van Rhodium in het bijzonder, een resultaat van speculatie of is er meer aan de hand? Door de Coronacrisis lijkt het een beetje vergeten, maar we zitten ook nog midden in een klimaatcrisis. Dit betekend dat er klimaatdoelen gehaald moeten worden door alle betrokkenen die het klimaatakkoord hebben ondertekend. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, en zo mogelijk tot 1,5 graden Celsius. Om dit te bereiken zullen we allemaal minder moeten uitstoten. Denk hierbij aan de aanschaf van een elektrische auto, in plaats van auto’s die zich laten voorstuwen door fossiele brandstoffen zoals benzine en diesels. Autoproducenten van auto’s gedreven op diesel en benzine laten zich niet zomaar van de markt wegduwen en ontwikkelen technologieën om de brandstoffen schoon te branden door middel van een katalysator. Deze katalysators bevatten edelmetalen zoals Platina, Palladium en jawel: Rhodium. Ondanks dat de verkoop van auto’s wereldwijd is afgenomen door de Coronapandemie en er steeds meer elektrische aangedreven voertuigen worden gekocht, lijkt er toch zwaar op ingezet te worden door autoproducenten. China blijkt wederom een absolute gamechanger te zijn. In oktober 2020 kondigde president Xi Jing Ping aan dat China in 2060 klimaatneutraal wil zijn. De autoverkoop in China groeit nog steeds en hier gaan een hoop Europese auto’s heen, met katalysators die door het nieuwe Chinese beleid ook schoner moeten branden en dus meer edelmetalen bevatten.

Dit gegeven en het gegeven dat de productie in ’s werelds grootste Rhodium producent, Zuid-Afrika, redelijk lang stil heeft gelegen door de Coronapandemie, zorgt voor enorme tekorten in de productie waardoor de prijs flink is gaan stijgen. Ondanks dat de mijnen weer opgestart zijn, is de achterstand niet zomaar ingehaald en worden ook voor 2021 nog flinke tekorten verwacht, wat verdere prijsstijgingen niet zal uitsluiten.

Bovenstaande situatie geeft nog maar eens het belang van recycling aan. Oude katalysators afkomstig van sloopauto’s zijn goed te recyclen en weer in te zetten voor de productie van nieuwe katalysators. Krommenhoek Metals in Rotterdam heeft een complete fabriek staan waar de katalysators worden geknipt, vermalen en geblend in verhoudingen welke gewenst zijn voor de refiners om het Platina, Palladium en Rhodium terug te winnen.

Terug