Schrootprijzen vooruitblik door Staalprijzen.nl en Krommenhoek Metals

De grondstoffen markt is altijd in beweging en zeker op het gebied van staal en schroot. Hoe staat het er voor in het binnenland, wat speelt zich af in het buitenland, en belangrijker: wat kunnen we verwachten van de schrootprijzen in deze eerste maand van het jaar en de komende maanden?

Opmars export

Eind december waren de schrootprijzen redelijk stabiel zonder dat er merkwaardige wijzigingen waren. Eind december/begin januari zijn er vanuit Nederland grote verkopen gedaan richting de bekende exportlanden met Turkije als voornaamste afnemer. Het gevolg hiervan is dat de schrootprijzen aan het begin van het jaar ligt zijn gestegen met ca. €20,- / €30,- per ton. Prijzen liggen nu tussen de €220,- en €280,- per ton. Echter, waakzaamheid blijft geboden door de instabiele economie van China. Mocht dit in 2012 nog verder afzwakken dan in 2011 dan zou dit wel eens problematisch kunnen worden voor Nederlands export bedrijven, waaronder dus veel schroothandelaren.

Binnenland

Opmerkelijk is dat de schrootprijzen voor zwaar ijzer kwaliteiten, welke afzetbaar zijn in het binnenland, op het niveau van voor de jaarwisseling blijven. Deze prijzen zijn stabiel geworden doordat de vraag in Nederland constant is gebleven en er geen run op de binnenlandse voorraden is.

Mochten de binnenlandse en export prijzen dichter naar elkaar toe kruipen, dan bestaat het gevaar dat de binnenlandse kwaliteiten met de export kwaliteiten worden gemengd en de export in gaan. Dit zou zéér nadelige gevolgen hebben voor de binnenlandse smelters omdat de voorraad in Nederland mogelijk dermate laag is dat er een productie tekort komt. De schrootprijzen zullen hierdoor een opduwende werking ondervinden.

Economie

De economische malaise welke zich de afgelopen tijd vooral in Europa, maar zeker ook de rest van de wereld bezig houdt, bevorderd niet bepaald een stabiel fundament voor de schrootprijzen. Doordat er grote onzekerheid blijft bestaan over de euro, daalt de dollarkoers. Een lagere dollar zorgt ervoor dat beleggers de Europese munt minder aantrekkelijk vinden waardoor dit op export gebied nadelige gevolgen zou kunnen hebben.

Conclusie

De vraag naar schroot is in het buitenland na enige voorzichtigheid weer toegenomen wat heeft gezorgd voor een gezonde stijging van de schrootprijzen. Echter, het de vraag in het binnenland blijft achter wat te kennen geeft dat de opleving misschien van korte duur is. Wellicht zakken de schrootprijzen dus op zeer korte termijn weer wat in. We gaan het merken…

(c) Staalnieuws.nl / Krommenhoek Metals

Terug