Impact report 2022

Met bijna honderd jaar ervaring in het inzamelen en verwerken van metalen, mag
Krommenhoek Metals zich wel expert in het recyclen noemen. Circulair denken is verankerd
in het DNA, de visie en de strategie van het familiebedrijf. Dat komt onder meer tot uiting in
een jaarlijks Impact Report, waarmee vorig jaar is gestart.
Recent is het Impact Report (2022) van Krommenhoek Metals gepresenteerd. Die bevat een
terugblik naar wat we hebben gedaan en waar we nu staan. Maar natuurlijk wordt er ook
vooruitgekeken: welke doelen gaan we verder stellen, als bijdrage aan een nog duurzamere
toekomst?
Daarbij speelt een aantal aspecten een rol:

  • klimaattransitie en circulariteit
  • eerlijke en veilige keten
  • gezonde werkomgeving
  • maatschappelijke bijdrage

Benieuwd naar onze visie & strategie, de ontwikkeling bij Krommenhoek Metals van recycling naar hergebruik en hoe we de volgende stap hebben gezet op de CO2 prestatieladder?
Download dan ons Impact Report 2022:

https://www.kh-metals.nl/wp-content/uploads/2023/07/Krommenhoek_impact_report_2022.pdf

Terug