Introductie LME-week

In de week van 9 oktober verzamelde de metaalindustrie zich in het bruisende Londen, voor de jaarlijkse LME-week. Brokers, handelaren, recyclers, logistiek dienstverleners, producenten en diverse andere stakeholders kwamen hier samen. Niet alleen om de meest recente prijsontwikkelingen te bespreken, maar ook de wereldwijde wet- en regelgeving. Diverse marktspecialisten deelden op maandagochtend inzichten over de huidige prijzen en hun voorspellingen voor de toekomst van de cruciale metalen.

Aluminium

De start was voor Jorge Vasquez, oprichter en Managing Director van Horbor Aluminium. Hij is autoriteit op het gebied van marktinformatie en data-analyse in de aluminiummarkt. Alle ogen waren op hem gericht, hoopvol na recente prijsdalingen op de LME. Helaas, de aanwezigen werden geconfronteerd met de harde realiteit. 

Tijdens de corona-pandemie en na de inval in Oekraïne is er massaal aluminium ingekocht. Producenten en handelaren wilden anticiperen op een normalisering van de markt. Dit heeft een prijsopdrijvend effect gehad. Jorge verwoordde dit treffend: “We lenen vraag uit de toekomst.”

Maar tot nu toe is die vraag uitgebleven. Daardoor worden voorraden wereldwijd al een jaar lang afgebouwd. Toch lijkt er licht te zijn aan het eind van de tunnel. Aluminium is nu eenmaal onmisbaar, voor de overgang naar een duurzamere wereld. Consumenten, producenten én handelaren willen duurzaam geproduceerd aluminium. Dit betekent: minder gebruik van aardse grondstoffen en meer inzet van aluminiumschroot als basisgrondstof voor nieuw aluminium. 

Over de hele wereld zien we steeds meer zogenaamde secundaire smelters opkomen. Dus zal de vraag naar aluminiumschroot op peil moeten blijven, of zelfs toenemen. Maar de markt blijft onvoorspelbaar. Jorge waarschuwde de aanwezigen, om voorzichtig te blijven en goed doordachte beslissingen te nemen.

Koper

De volgende spreker was Max Layton, Commodities Researcher bij de Citi Bank Group. Hij herinnerde zijn luisteraars aan de invloed van de huidige marktomstandigheden op de koperprijs. Een recessie in Europa, rentetarieven op het hoogste punt in twintig jaar, onverminderd hoge inflatie en een achterblijvende economische groei bij supermacht en koper-grootverbruiker China.

De verwachting is dan ook dat de koperprijs dit jaar verder zal dalen naar $ 7.500. Ook in 2024 zal deze rond dit niveau schommelen. Dat klinkt misschien wat somber. Toch is ook hier de situatie niet zo ernstig als het lijkt. Koper zal een sleutelrol blijven spelen in de klimaattransitie, met een groeiende vraag. Denk aan de aanleg van kabelnetwerken, de productie van elektrische auto’s en aan hernieuwbare energiebronnen. Analisten van Citi Bank voorspellen dat de koperprijs in 2025 makkelijk niveaus van $12.500 – $15.000 zal bereiken. De verwachting is namelijk dat de vraag naar koper vanaf 2025 zal pieken. Dat betekent een blijvend hoge vraag naar koperschroot. Dit heeft als bijkomende voordeel: minder CO2-uitstoot dan bij winning uit kopererts.

Zink & lood

Vergeleken met andere metalen, is er minder zink en lood in omloop. Toch hebben ze een belangrijke plek in de wereld van constructie en renovatie, vooral in opkomende economieën zoals India. Dankzij de groeiende welvaart wordt in dat land flink ingezet op de productie en recycling van deze metalen, die zich dan ook steeds meer naar India zullen verplaatsen.

Wereldwijd ziet het er op korte termijn niet zo rooskleurig uit voor zink en lood, vanwege de huidige zwakkere economie. Maar er wordt voorspeld dat het herstel rond 2025 zal beginnen, dankzij een verbetering van de wereldeconomie en de groeiverwachtingen voor onder andere koper en aluminium.

Staal

Laura Varriale van S&P Commodities Insight zette de huidige en toekomstige prijsontwikkeling van staal uiteen. Opmerkelijk hierbij is de groeimarkt van CO2-arm staal, ondanks de hogere kosten. Consumenten en producenten van auto’s dragen actief bij aan de vraag naar duurzaam geproduceerde metalen. Autofabrikanten maken steeds vaker gebruik van materialenpaspoorten. Zo kan de consument zien hoe auto’s zijn geproduceerd en of dit op een duurzame manier is gebeurd. De vraag naar CO2-arm staal zal naar verwachting alleen maar toenemen. Dat zien we terug in het aantal fabrieken waar productiemethoden worden aangepast, zodat schroot kan worden ingezet als basisgrondstof. Dit vervangt dan het traditionele ijzererts en kolen, die als zeer vervuilend worden beschouwd.

In de Turkse industrie voor wapening- en billetproductiestaal zien we vooral onzekerheid en een afwachtende houding. Door een verminderde vraag uit Europa proberen de staalfabrieken nieuwe markten aan te boren. Geen eenvoudige taak, want er is concurrentie van grote producenten in Azië en India. Wel zijn verschillende Duitse fabrieken vanwege die afnemende Europese vraag van plan om hun capaciteit terug te schroeven. Dit zou de prijs kunnen opdrijven.

Positief voor de industrie is dat voor China enig herstel van de staalprijs wordt verwacht, richting de oude niveaus. Mogelijk al in het vierde kwartaal van dit jaar, maar anders toch in het eerste kwartaal van 2024.

Nikkel

De ontwikkeling van de nikkelprijs voor de komende jaren werd besproken door Jim Lennong van de Macquire Bank. Momenteel is er sprake van overproductie, inclusief B-keus nikkel zoals FerroNikkel en Nikkelchroom-ertsen. Deze worden met aanzienlijke kortingen aangeboden op de London Metal Exchange.

De wereldwijde productie wordt gedomineerd door twee landen, die samen goed zijn voor 70% van de wereldbehoefte aan nikkel: Indonesië 55% en China 15%. Indonesië blijft de productiecapaciteit maar uitbreiden.

Dit metaal wordt onder meer gebruikt in nikkelbatterijen voor elektrische voertuigen. Met de snelle wereldwijde adoptie van EV’s en de verwachte groei, zal de vraag groot blijven. Maar op dit moment zijn batterijproducenten hun nikkelvoorraden aan het afbouwen, vanwege de dalende prijzen. De meeste hiervan zitten in China, dat volgens de verwachtingen een grote vraag naar nikkel zal houden. In Europa is nauwelijks batterijproductie en zullen de prijzen laag blijven.

 

Tin

Dr. Jeremy Pearce van de International Tin Association sprak enthousiast over de tin prijs, het ‘vergeten metaal’. Waarom vergeten? Het nut en belang van tin voor de metaalsector lijkt vaak te worden onderschat. Er zijn veel toepassingen zoals printplaten, stalen blikverpakkingen en als coating over koperen geleiders voor een betere werking. Maar ook in waterstoftechnologie, elektrische voertuigen en koolstofkatalysatoren is tin terug te vinden.

Vergeleken met andere metalen is de wereldwijde markt wel opvallend klein. Daarom kunnen externe marktomstandigheden de koers van tin gemakkelijk beïnvloeden. Dus de markt fluctueert relatief sterk, bij veranderingen aan de vraagkant.

Toch zien we ook bij tin op middellange termijn een stijgende vraag. Deels komt dat door voortdurende digitalisatie en het streven naar een duurzamer klimaat. Maar ook de groeiende wereldwijde middenklasse draagt daaraan bij, met India voorop. Vooral in die groep zitten de mensen die blikjes frisdrank kopen en elektrische apparaten gebruiken.

 

Terug