Tin prijs

Tin vindt zijn origine in de bronstijd (3500 voor Christus). Brons werd geproduceerd door koper met tin te smelten. Tegenwoordig zien we tin in het blik van drinkens- en etenswaar. Tin hecht gemakkelijk aan ijzer en tin vormt dan de roestwerende laag in blik. Dit noemt men vertind blik. Aangezien tin makkelijk hecht aan ijzer, wordt bij solderen ook gebruik gemaakt van soldeertin. Vroeger werden potjes en pannetjes van tin gemaakt, met name in de 18e en 19e eeuw. Dit noemen we siertin of tinschroot. Om de prijs te drukken voegde tingieters ipv tin extra lood toe aan de legering. Hierdoor werd het product goedkoper.

De totstandkoming van de tin prijs

Hoe komt de schrootprijs van tin tot stand? Tin wordt verhandeld op de London Metal Exchange onder het symbool Sn. Fluctuaties in de tin prijs worden doorvertaald naar de prijs van tinschroot. Bij tinschroot is het percentage tin in de legering belangrijk voor de prijs.

Voorbeelden van Tin schroot

  • Siertin

  • Tin schroot
  • Vertind blik
  • Soldeertin
  • Tin

Weetje: Wist u dat een Coca Cola blikje van vertind ijzer wordt gemaakt en SPA Rood van aluminium.

Tin prijs € 4,00 per kg
Oud tin kunt u ook bij ons inleveren

Bedrijfsfilm