Krommenhoek Metals zet stappen in haar internationale keten

De metaalsector heeft een belangrijke rol in verdere verduurzaming. Daarnaast moet er oog zijn voor mensen- en arbeidsrechten. Als expert in het recyclen van oude metalen begrijpen we bij Krommenhoek Metals heel goed de noodzaak hiervan. En dat niet alleen, er wordt ook actief beleid op gevoerd. Dat blijkt wel uit onder meer het volgende:

Positief is dat er in de sector ook genoeg kansen liggen: het recyclen en upcyclen van staal biedt veel mogelijkheden. Bovendien zijn metalen cruciaal voor duurzame energieopwekking. Denk aan het produceren van zonnepanelen en windmolens.

Krommenhoek Metals heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met adviseur Rainbow Collection. Daarin zijn de belangrijkste (veiligheids)risico’s binnen onze hele internationale keten in kaart gebracht. Het hele proces is grondig geweest, maar wel voortvarend verlopen. Het heeft onder meer geleid tot het kiezen voor een pilotregio, samen met een nieuwe partner.

Mooie ontwikkelingen, maar we beseffen dat er nog meer zal moeten gebeuren. Daarom is besloten om het onderzoek uit te breiden, samen met een ketenpartner. Dat vraagt wel om de nodige voorzichtigheid en aandacht, omdat het onderwerp voor sommige partners nog gevoelig ligt.

Terug