KROMMENHOEK METALS IN PROCES VOOR CO2-PRESTATIELADDER NIVEAU 3

CO2 beleid

Ons CO2 beleid

In de recyclingsector heeft Krommenhoek Metals een belangrijke positie. Dit biedt kansen om de relatieve besparing in kaart te brengen van keten-emissies. Bijvoorbeeld de verwerking van secundaire metalen ten opzichte van de productie van primaire metalen.

We zijn begonnen met onze meest directe impact: de CO2-emissie (equivalenten) scope 1 en 2. Startpunt hiervoor was het in kaart brengen en analyseren van ons verbruik en bijhorende emissies. Op basis daarvan hebben we (reductie)doelstellingen geformuleerd:

  • 49% CO2-reductie, tot 2030
  • 75% besparing op brandstof, binnen twee jaar

Krommenhoek Metals ziet CO2-reductie als een hoofddoelstelling van ons duurzaamheid beleid. Om dit beleid verder vorm te geven hebben wij een samenwerking aangegaan met onze partner van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), en zijn wij gecertificeerd op CO2-Prestatieladder niveau 3. Op de website van SKAO is meer te vinden over de CO2-Prestatieladder en het gebruik ervan. Daarnaast zijn wij terug te vinden op onze organisatie pagina.

Conform CO2-Prestatieladder niveau 3 is een energie-management programma opgesteld om deze doelstellingen te behalen. Deze en overige documentatie rondom onze footprint en communicatieplan zijn hieronder terug te vinden.

Link documenten 

CO2-Prestatieladder niveau 3 certificaat van Krommenhoek Metals b.v.

2023
CO2 footprint 2022 van Krommenhoek Metals b.v.
CO2 footprint 2022 & energiebesparingsplan – 2023 – KH Metals
Energiemanagement actieplan van Krommenhoek Metals b.v. 2023
CO2Reductie Communicatieplan van Krommenhoek Metals b.v. 2023
CO2 footprint 2023 eerste half jaar

2022
CO2 footprint 2021 & energiebesparingsplan – 2022 – KH Metals
Energiemanagement actieplan van Krommenhoek Metals b.v. 2022
CO2 Reductie Communicatieplan van Krommenhoek Metals b.v. 2022

2021
CO2 footprint 2019/2020 van Krommenhoek Metals b.v.
Energiemanagement actieplan van Krommenhoek Metals b.v. 2021
CO2 Reductie Communicatieplan van Krommenhoek Metals b.v. 2021

Lees meer over het IMVO beleid bij Krommenhoek Metals.