KROMMENHOEK METALS IN PROCES VOOR CO2-PRESTATIELADDER NIVEAU 3

CO2 beleid

Ons CO2 beleid

Krommenhoek Metals zit in het proces voor het behalen van de CO2-Prestatieladder niveau 3. Daarmee wordt het bedrijf ook meteen partner van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Op de website van SKAO is meer te vinden over de CO2-Prestatieladder en het gebruik ervan.

In de recyclingsector heeft Krommenhoek Metals een belangrijke positie. Dit biedt kansen om de relatieve besparing in kaart te brengen van keten-emissies. Bijvoorbeeld de verwerking van secundaire metalen ten opzichte van de productie van primaire metalen.

We zijn begonnen met onze meest directe impact: de CO2-emissie (equivalenten) scope 1 en 2. Startpunt hiervoor was het in kaart brengen en analyseren van ons verbruik en bijhorende emissies. Op basis daarvan hebben we (reductie)doelstellingen geformuleerd:

  • 49% CO2-reductie, tot 2030
  • 75% besparing op brandstof, binnen twee jaar

Conform CO2-Prestatieladder niveau 3 is een energie-management programma (zie link 1 hieronder) opgesteld, om deze doelstellingen te behalen. Meer hierover is te lezen in het CO2-reductie communicatieplan (zie link 2 hieronder).

Link documenten 

  1. Energiemanagement actieplan van Krommenhoek Metals b.v.
  2. CO2 Reductie Communicatieplan van Krommenhoek Metals b.v.
  3. CO2 footprint 2019/2020 van Krommenhoek Metals b.v.

 

Lees meer over het IMVO beleid bij Krommenhoek Metals.